2022-03-31 : Industriële Kring, Lamertuskerk, Beers