2022-03-26 : Sophia & Peter 20 jaar verkering, Lambertuskerk, Beers